Hrvatski    English
  
- MAPA WEBA
- PRAVA DJECE
- PRISTUPNICE
- KAKO DO NAS?
- ARHIVA DOGAĐAJA
- DONATORI

 
Free Page Rank Tool
 
   
 
 
   
 
 
 
dijete ima pravo na ljubav i njegu
sva su djeca jednaka
dijete ima pravo na primjerenu zdravu hranu

dijete ima pravo da ide u školu

dijete ima pravo na zdravstvenu zaštitu

dijete ima pravo na igru

dijete ne smije biti zlostavljano

dijete ne smije biti žrtva nasilja i rata

dijete ne smije biti seksualno zlostavljano

dijete ne smije biti primorano na rad

dijete ima pravo izraziti svoje mišljenje

dijete ima pravo izabrati svoju religiju

dijete se može družiti s kim hoće

dijete ima pravo na informaciju

posebnu skrb treba pružiti djeci izbjeglicama

posebnu skrb treba pružiti djeci bez obitelji

posebnu skrb treba pružiti hendikepiranoj djeci

posebnu skrv treba pružiti djeci u sukobu sa zakonom